تخته شاسی دایره

تخته شاسی دایره

قطر ۱۰ سانتیمتر

شاسی دایره قطر 10

قیمت

۲۰۰۰۰تومان

خرید

تخته شاسی دایره

قطر ۱۳ سانتیمتر

شاسی دایره قطر 10

قیمت

۳۰۰۰۰تومان

خرید

تخته شاسی دایره

قطر ۱۵ سانتیمتر

شاسی دایره قطر 10

قیمت

۳۲۰۰۰تومان

خرید

تخته شاسی دایره

قطر ۲۰ سانتیمتر

شاسی دایره قطر 10

قیمت

۴۲۰۰۰تومان

خرید

تخته شاسی دایره

قطر ۲۴ سانتیمتر

شاسی دایره قطر 10

قیمت

۵۲۰۰۰تومان

خرید

تخته شاسی دایره

قطر ۳۰ سانتیمتر

شاسی دایره قطر 10

قیمت

۸۰۰۰۰تومان

خرید

تخته شاسی دایره

قطر ۴۰ سانتیمتر

شاسی دایره قطر 10

قیمت

۱۲۰۰۰۰تومان

خرید

تخته شاسی دایره

قطر ۵۰ سانتیمتر

شاسی دایره قطر 10

قیمت

۲۲۲۰۰۰تومان

خرید

شاسی دایره ای

 

تخته شاسی دایره

وقتی به دور و اطرافمان نگاه می‌کنیم می بینیم که اشکال هندسی ما را احاطه کرده‌اند.
خوب دقت کنید:
مستطیل، مثلث، مربع، دایره، مثلث، لوزی، چند ضلعی ها  و خیلی از اشکال هندسی دیگر.

هر کدام از اشیا پیرامون ما با اشکال هندسی معنا گرفته‌اند.  جالب است بدانید در تمام دوره‌های تاریخی اشکال هندسی از اهمیت بالایی برخوردار بودند.  و به کار بردن هر کدام از این اشکال گویای معنا و مفهومی خاص بوده است.

در طراحی و خلق آثار هنری هنگامی که بخواهیم حرکت و بالندگی را نشان دهیم از دایره استفاده میکنیم.  دایره هیچ پایان و آغازی ندارد.  در واقع نشان‌دهنده حرکتی بدون آغاز و پایان است.  دایره بدون مبدا و مقصد است.  در انواع اشکال هندسی این دایره است که کامل ترین شکل را دارد.

ما در زندگی روزمره خود هم با دایره زیاد سر و کار داریم.
صبح وقتی می‌خواهیم به محل کار برویم دور میدانی میچرخیم که دایره شکل است.  برای رفع خستگی در یک بعد از ظهر بیسکویت دایره ای شکلی  را با یک چای دلچسب همراه می کنیم.  چرخ دنده های ساعتی که زمان را به ما نشان می دهد دایره است.

یا مثل یک تخته شاسی دایره که طرفه آن را تولید کرده است. وقتی که عکس را روی تخته شاسی دایره میچسبانیم تصویر در مرکز دایره قرار می‌گیرد. تمام شعاع های دایره به صورت هماهنگ مرکز عکس را نشان می دهد.  یکپارچگی خطوط در مرکز تخته شاسی دایره به اوج خودش می رسد . یک تکامل و هماهنگی در عکس به وجود می آورد . که در این حالت چشم بیننده در مرکز عکس متمرکز می شود.

چه طور عکس را روی تخته شاسی دایره بچسبانین؟

این محصول طرفه هم مانند همه تخته‌شاسی هاست که از ام دی اف و چسب دو طرفه تشکیل شده است.  برای نصب عکس روی شاسی بعد از قرار دادن عکس روی آن و تنظیم عکس،  محل قرار گرفتن عکس را روی شاسی مشخص میکنیم و بعد با برداشتن پوسته کاغذی روی چسب اقدام به چسباندن عکس میکنیم.
بعد از تکمیل فرایند و چسبیدن عکس روی شاسی اضافات عکس را با یک کاتر تیز از لبه شاسی جدا میکنیم.

شاسی دایره صرفاً جهت نصب بر روی دیوار طراحی شده است، قطر این  محصول ۶ میلیمتر است و شیاری جهت قرار گیری بر روی میخ درپشت آن تعبیه شده است.